Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร
08/01/2562
ประชุม เตรียมความพร้อมและวางแผน การอบรมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3
07/01/2562
การเลือกตั้งนายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
07/01/2562
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
07/01/2562
ออกรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
04/01/2562
รายการ กกต.เชียงใหม่พบประชาชน
03/01/2562
สวัสดีปีใหม่ 2562
02/01/2562
ประชุม Morning Brief งาน เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาในการทำงานของแต่ละงาน
02/01/2562
ประชุมทำความเข้าใจบทบาทของสื่อมวลชนก่อนการเลือกตั้ง
28/12/2561
การเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสันป่าสัก อ.หางดง จ.เชียงใหม่
27/12/2561
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2561
27/12/2561
ตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ คูหาเลือกตั้ง และหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส 2561
26/12/2561
บรรยายวิชารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ พรบ. ส.ส.2561
25/12/2561
เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยเหลือและสังเกตุการณ์ในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่
25/12/2561
อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสนสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
24/12/2561
บรรยายเรื่องสิทธิการเลือกตั้งกับคนพิการ จัดโดยสมาคมคนพิการทุกประเภท อำเภอพร้าว
24/12/2561
ประชุม Morning Brief งาน เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาในการทำงานของแต่ละงาน
24/12/2561
การมอบเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร (ส.ว.18) ให้กับผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ที่ได้รับเลือกระดับจังหวัด
23/12/2561
อ่าน 123 ครั้ง
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัดเชียงใหม่
22/12/2561
อ่าน 142 ครั้ง
กกต.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
21/12/2561
อ่าน 174 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook