Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ถ่าย VTR ศส. ปชต. ดีเด่นระดับประเทศ
14/01/2562
จัดกิจกรรมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
12/01/2562
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่
10/01/2562
ร่วมประชุมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส.
10/01/2562
ประชุมการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562
10/01/2562
ร่วมกิจกรรม "Becoming...กว่าจะเป็น"
09/01/2562
ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
09/01/2562
ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่
09/01/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร
09/01/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร
08/01/2562
ประชุม เตรียมความพร้อมและวางแผน การอบรมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3
07/01/2562
การเลือกตั้งนายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
07/01/2562
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
07/01/2562
ออกรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
04/01/2562
รายการ กกต.เชียงใหม่พบประชาชน
03/01/2562
สวัสดีปีใหม่ 2562
02/01/2562
ประชุม Morning Brief งาน เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาในการทำงานของแต่ละงาน
02/01/2562
ประชุมทำความเข้าใจบทบาทของสื่อมวลชนก่อนการเลือกตั้ง
28/12/2561
การเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสันป่าสัก อ.หางดง จ.เชียงใหม่
27/12/2561
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2561
27/12/2561
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook