Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ คูหาเลือกตั้ง และหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส 2561
26/12/2561
บรรยายวิชารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ พรบ. ส.ส.2561
25/12/2561
เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยเหลือและสังเกตุการณ์ในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่
25/12/2561
อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสนสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
24/12/2561
บรรยายเรื่องสิทธิการเลือกตั้งกับคนพิการ จัดโดยสมาคมคนพิการทุกประเภท อำเภอพร้าว
24/12/2561
ประชุม Morning Brief งาน เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาในการทำงานของแต่ละงาน
24/12/2561
การมอบเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร (ส.ว.18) ให้กับผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ที่ได้รับเลือกระดับจังหวัด
23/12/2561
อ่าน 175 ครั้ง
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัดเชียงใหม่
22/12/2561
อ่าน 193 ครั้ง
กกต.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
21/12/2561
อ่าน 238 ครั้ง
อบรมคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก ส.ว.ระดับจังหวัด
21/12/2561
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
20/12/2561
อบรมความรู้เรื่อง "การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"
20/12/2561
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561
19/12/2561
บันทึกคลิปวีดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
19/12/2561
ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 7 ท่าน เข้าพบ นายพงษ์ศักดิ์ นวลละม้าย ผอ.ศป.ข.ภาค 2 ประสานงานด้านการข่าวเกี่ยวกับการเลือก ส.ว./ส.ส.
18/12/2561
ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 7 ท่าน เข้าพบ พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ประสานงานด้านการข่าว ส.ว./ส.ส.
18/12/2561
การจัดทำคลิปวีดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ให้มีการขายเสียง
18/12/2561
ร่วมปรึกษาการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17/12/2561
ประชุมเพื่อติดตามและรับฟังปัญหาในการทำงานของแต่ละงานแก้ไข และการเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา( ส.ว.) ระดับจังหวัด
17/12/2561
นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอของอำเภอเมืองเชียงใหม่
16/12/2561
อ่าน 223 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook