Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อผู้สมัคร สว. ชม.(พร้อมคำแนะนำองค์กร)
20/12/2561
ดาวน์โหลด 401 ครั้ง
ใบสมัคร กกต.เขต / ผอ.กต.เขต
05/12/2561
ดาวน์โหลด 441 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
30/11/2561
ดาวน์โหลด 494 ครั้ง
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.เชียงใหม่
29/11/2561
อ่าน 11944 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
22/11/2561
ดาวน์โหลด 304 ครั้ง
ประกาศการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
20/11/2561
ดาวน์โหลด 329 ครั้ง
ประกาศเลื่อนวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
16/11/2561
ดาวน์โหลด 321 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
16/11/2561
ดาวน์โหลด 256 ครั้ง
ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
06/11/2561
ดาวน์โหลด 1167 ครั้ง
ประกาศ กกต. เรื่องลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็น ส.ว. และแบบคำขอ
04/10/2561
อ่าน 1518 ครั้ง
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ของจังหวัดเชียงใหม่
03/10/2561
อ่าน 4292 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
02/08/2561
รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ทุกฉบับ
07/07/2560
คำสั่งหัวหน้า คสช. คำสั่งที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
05/01/2558
ประกาศ คสช. คำสั่งที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
21/07/2557
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook