Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ประชุมเตรียมการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.)
14/09/2561
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพลเมือง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา มีผู้เข้าอบรม 5 สถาบัน ณ ห้องช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
13/09/2561
พิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยมาหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ณ ห้องช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
13/09/2561
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างประจำ ได้ประชุมประจำเดือน กันยายน 2561 ครั้งที่ 9/2561
12/09/2561
ประชุมเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทาง การอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.)
11/09/2561
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง"ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน" รวมถึงการส่งเสริมรณรงค์โครงการ "หมู่บ้านไม่ขายเสียง" ณ ห้องภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
07/09/2561
ขอบคุณท่าน ยงเกียรติ อดิเศรษฐกุล ผู้ตรวจการเขต 9 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ
06/09/2561
ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ ประปี พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
05/09/2561
เข้าร่วมบรรยายเรื่อง"บทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
04/09/2561
ประชุมเตรียมความพร้อม การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) และการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
03/09/2561
ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลด้านการข่าวของงานสืบสวนสอบสวน และได้ให้คำแนะนำการหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง
03/09/2561
รับคณะผู้บริหาร พนักงานของสำนักงาน กกต. ที่มาเข้าร่วมสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุงาน ประจำปี 2561 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
03/09/2561
โครงการค่ายเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ณ กศน.ตำบลยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
31/08/2561
ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น
31/08/2561
ร่วมพิธีทำบุญ และเปิดป้ายอาคารเรียน "ดารารัศมี" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
31/08/2561
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ สนง.กกต.จว.ชม. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
30/08/2561
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2561
30/08/2561
เข้าร่วมประชุม "สภากาแฟเพื่อการศึกษาเชียงใหม่" ครั้งที่ 12/2561 ณ Hillkoff Learning Space จ.เชียงใหม่
29/08/2561
ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
29/08/2561
"โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 10/2561 โรงเรียนบ้านเซิ่งซินวิทยา ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
28/08/2561
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook