Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
จัดการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง(ผจ.ปน.) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 แห่ง
25/09/2561
เข้าร่วมงานมุทิตาจิต หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่
25/09/2561
จัดการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง(ผจ.ปน.) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 5 แห่ง
24/09/2561
ขอแสดงความยินดีกับ ศส.ปชต.ตำบลหนองจ๊อม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดศส.ปชต.ดีเด่น(ระดับประเทศ)
21/09/2561
จัดการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง(ผจ.ปน.) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 แห่ง
21/09/2561
จัดการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง(ผจ.ปน.) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 แห่ง
20/09/2561
จัดการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง(ผจ.ปน.) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 5 แห่ง
19/09/2561
จัดการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง(ผจ.ปน.) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 5 แห่ง
18/09/2561
จัดการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง(ผจ.ปน.) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 5 แห่ง
17/09/2561
ประชุมเตรียมการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.)
14/09/2561
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพลเมือง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา มีผู้เข้าอบรม 5 สถาบัน ณ ห้องช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
13/09/2561
พิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยมาหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ณ ห้องช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
13/09/2561
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างประจำ ได้ประชุมประจำเดือน กันยายน 2561 ครั้งที่ 9/2561
12/09/2561
ประชุมเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทาง การอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.)
11/09/2561
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง"ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน" รวมถึงการส่งเสริมรณรงค์โครงการ "หมู่บ้านไม่ขายเสียง" ณ ห้องภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
07/09/2561
ขอบคุณท่าน ยงเกียรติ อดิเศรษฐกุล ผู้ตรวจการเขต 9 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ
06/09/2561
ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ ประปี พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
05/09/2561
เข้าร่วมบรรยายเรื่อง"บทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
04/09/2561
ประชุมเตรียมความพร้อม การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) และการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
03/09/2561
ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลด้านการข่าวของงานสืบสวนสอบสวน และได้ให้คำแนะนำการหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง
03/09/2561
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook