Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
เข้ารับการอบรมวิทยากรหลัก MT หลักสูตร:การปฏิรูปการเมืองสู่การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก
27/08/2561
ร่วมประชุมแผนปฏิบัติการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาในการทำงานของแต่ละงาน
24/08/2561
อ่าน 114 ครั้ง
อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 2 จำนวน 200 คน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33
24/08/2561
อ่าน 157 ครั้ง
มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ มารดา นางระวีพร ทรงสุภา พนักงานการเงินและบัญชี พร้อมให้กำลังใจ ให้หายจากอาการป่วย และกลับมามีสุขภาพดี ต่อไป
24/08/2561
อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 จำนวน 300 คน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33
23/08/2561
ใหม่ ร่วมกิจกรรม "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 9/2561 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
22/08/2561
อ่าน 130 ครั้ง
ถวายความรู้ให้กับ พระนิสิตและนิสิตคฤหัสถ์ ชั้นปีที่2 และ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบด้วยนิสิตบรรพ
22/08/2561
อ่าน 119 ครั้ง
ประชุมร่วมกับ นายยงเกียรติ อดิเศรษฐกุล ผู้ตรวจการเขต 9 ในการตรวจเยี่ยมสำนักงานเพื่อเพื่อรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ
22/08/2561
อ่าน 110 ครั้ง
ประชุมวิทยากรจังหวัด หลักสูตรการฝึกอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.) เพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมทีมวิทยากร ในการอบรมอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.) จำนวน 78 รุ่น
21/08/2561
อ่าน 265 ครั้ง
ฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
20/08/2561
ร่วมแสดงความเสียใจ กับนายวิทยา ไชยประคอง ผู้กำกับลูกเสืออาสา กกต. โรงเรียนสืบนทีธรรม ที่สูญเสียมารดา ณ คริสตจักรสืบนทีธรรม ตำบล ท่าวังตาล อำเภอ สารภี เชียงใหม่
20/08/2561
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 50 คน ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
17/08/2561
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
16/08/2561
อ่าน 136 ครั้ง
วิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับเยาวชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
15/08/2561
อ่าน 190 ครั้ง
การประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561 เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล ณ กศน.อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่
14/08/2561
อ่าน 157 ครั้ง
ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
12/08/2561
อ่าน 126 ครั้ง
มอบเกียรติบัตร ให้กับ ศส.ปชต.ตำบลป่าแดด ที่ได้รับรางวัลศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ดีเด่น ระดับอำเภอ ในการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนของอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ
10/08/2561
อ่าน 136 ครั้ง
ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ลานนา กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมี พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล ผู้จัดการสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ลานนา เป็นผู้รับมอบ
09/08/2561
อ่าน 297 ครั้ง
ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 49 ปี หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เชียงใหม่ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
09/08/2561
อ่าน 262 ครั้ง
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ สนง.กกต.จว.ชม. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
08/08/2561
อ่าน 130 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook