Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
31/07/2561
ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28/07/2561
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสนเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28/07/2561
โครงการอบรมให้ความรู้ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าสักน้อย ม.9 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
26/07/2561
บรรยายโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่วาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
26/07/2561
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
26/07/2561
เข้าร่วมเสวนาการเลือกตั้ง "พลังพลเมืองดี ขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย" ประจำปี 2561 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่
25/07/2561
นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ไปใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) จำนวน 2,889 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อำเภอเมือเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
25/07/2561
โครงการอบรม ให้ความรู้ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ณ เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ม.3 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
25/07/2561
เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการสร้างเครือข่ายถาวรในการจัดการ กำกับ และตรวจสอบการเลือตั้ง กิจกรรมอาสาสมัครองค์กรเอกชนมืออาชีพ ณ ศาสาพระเจ้าทันใจ วัดม่อนฤาษี ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
25/07/2561
เข้าร่วมประชุม "สภากาแฟเพื่อการศึกษาเชียงใหม่" ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
25/07/2561
บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชาธิปไตย ในการประกวดผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตย ตำบลป่าแดด ณ อาคารเอกนประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
23/07/2561
เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ห้องโถงหน้ามุขอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
23/07/2561
ให้ความรู้โครงการสร้างเครือข่ายถาวรในการจัดการ กำกับ และตรวจสอบการเลือตั้ง กิจกรรมอาสาสมัครองค์กรเอกชนมืออาชีพ ณ ศูนย์ กศน.ตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
22/07/2561
การให้ความรู้โครงการสร้างเครือข่ายถาวรในการจัดการ กำกับ และตรวจสอบการเลือตั้ง กิจกรรมอาสาสมัครองค์กรเอกชนมืออาชีพ ณ ห้องประชุม 3 เทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
21/07/2561
ให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง ณ มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่ ถ.เจริญประเทศ ต.ช้าง คลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
20/07/2561
บรรยายให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย พร้อมทั้งสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ตลาดประชารัฐ บ้านสันต้นแหน ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
19/07/2561
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และนำทีมวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
19/07/2561
ประชุมซักซ้อมทีมวิทยากร ในการจัดการอบรมอาสาสมัครองค์การเอกชนมืออาชีพ (อสส. มืออาชีพ) ร่วมกับวิทยากร องค์การเอกชนตรวจสอบเลือกตั้ง จำนวน 4 องค์กร
19/07/2561
ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
18/07/2561
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook