Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ไปสาธิต ให้ นักเรียนโรงเรียนกาดบ้านฮาว ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
09/07/2561
เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
07/07/2561
ตรวจติดตาม ศส.ปชต.ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
06/07/2561
ตรวจติดตาม ศส.ปชต.ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
05/07/2561
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ใกล้จะพ้นโทษจำคุกและเตรียมความพร้อมก่อนการปล่อยตัว จำนวน 62 คน ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
04/07/2561
เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมืองเชียงใหม่
02/07/2561
ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ณ สนามภายในอาคารอำนวยการและสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังใหม่)
02/07/2561
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
01/07/2561
การเลือกตั้งคณะกรรมการการนักเรียน จำนวน 402 คน ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา
29/06/2561
อบรมหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย" ให้แก่ เด็กและเยาวชนในตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
29/06/2561
อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 9 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
28/06/2561
การเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ จำนวน 829 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อำเภอเมือเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
27/06/2561
ประชุมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง รวมทั้งแนวทางปฏิบัติและกรอบระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2561
27/06/2561
บรรยายประชาธิปไตย การรู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น และการเคาระกติกาที่มีร่วมกันและมีความรับผิดชอบ ให้แก่เด็กและเยาวชนเขต 7
26/06/2561
นายยงเกียรติ อดิเศรษฐกุล ผู้ตรวจการเขต 9 การตรวจเยี่ยมสำนักงานเพื่อเพื่อรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ
25/06/2561
ตรวจติดตามประเมินการประกวด ณ ศส.ปชต.ตำบลสะลวง อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
25/06/2561
ตรวจติดตามประเมินการประกวด ณ ศส.ปชต.ตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
25/06/2561
ตรวจติดตามประเมินการประกวด ณ ศส.ปชต.ตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
25/06/2561
ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนป่าสักน้อย
23/06/2561
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและให้ความรู้ประชาธิปไตย ณ ทต.แม่ปูคา
22/06/2561
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook