Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
การเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ จำนวน 829 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อำเภอเมือเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
27/06/2561
ประชุมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง รวมทั้งแนวทางปฏิบัติและกรอบระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2561
27/06/2561
บรรยายประชาธิปไตย การรู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น และการเคาระกติกาที่มีร่วมกันและมีความรับผิดชอบ ให้แก่เด็กและเยาวชนเขต 7
26/06/2561
นายยงเกียรติ อดิเศรษฐกุล ผู้ตรวจการเขต 9 การตรวจเยี่ยมสำนักงานเพื่อเพื่อรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ
25/06/2561
ตรวจติดตามประเมินการประกวด ณ ศส.ปชต.ตำบลสะลวง อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
25/06/2561
ตรวจติดตามประเมินการประกวด ณ ศส.ปชต.ตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
25/06/2561
ตรวจติดตามประเมินการประกวด ณ ศส.ปชต.ตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
25/06/2561
ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนป่าสักน้อย
23/06/2561
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและให้ความรู้ประชาธิปไตย ณ ทต.แม่ปูคา
22/06/2561
บรรยาย ในหัวข้อ "พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย" ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพฝาง
22/06/2561
ร่วมพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2018 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
22/06/2561
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง จ.เชียงใหม่
22/06/2561
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
22/06/2561
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
22/06/2561
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 250 คน ณ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว ตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
19/06/2561
เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟเพื่อการศึกษาเชียงใหม่" ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
19/06/2561
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสันติศึกษา
19/06/2561
การจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดย ศส.ปชต. ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
19/06/2561
การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดย ศส.ปชต. ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
19/06/2561
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 979 คน โรงเรียนวารี อินเตอร์เนชันแนล อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
18/06/2561
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook