Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
18/06/2561
โครงการณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง บ้านแม่อาว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
15/06/2561
โครงการณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงบ้านหนองปลามัน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
15/06/2561
โครงการณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง บ้านแปกแซม ม.6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
15/06/2561
โครงการณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง บ้านบวกครกน้อย หมุ่ที่ 2 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมืองเชียงใหม่
15/06/2561
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.เปียงหลวง
15/06/2561
โครงการณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง บ้านทุ่งทอง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
13/06/2561
โครงการณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง บ้านนิคม ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
13/06/2561
โครงการณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง บ้านป่าก๊อ ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
12/06/2561
กิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดย ศส.ปชต. ตำบลแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
10/06/2561
7 มิถุนายน 2561 กิจกรรมการอบรมและลงนามสัญญาประชาคมหมู่บ้านพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง บ้านบ้านป่างิ้ว ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ
07/06/2561
6 มิถุนายน 2561 กิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดย ศส.ปชต. ตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
06/06/2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ
07/05/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ
27/04/2561
ดาวน์โหลดใบสมัคร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
20/03/2561
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำ ตำแห่นง พนักงานบริการ
20/03/2561
ขอเชิญศึกษาข้อกฎหมายและแสดงความคิดเห็นต่อ พรบ.การเลืกตั้ง สถ. หรือ ผถ. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
31/01/2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขา กกต.
30/01/2561
การสรรหา กกต. ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
15/11/2560
รับเชิญเป็นวิทยากรนำการเสวนา หัวข้อ "การเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย"
02/08/2560
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook