Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม ต.ช้างม่อย
15/09/2562
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม ต.ห้วยทราย
15/09/2562
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม ต.ช้างคลาน
15/09/2562
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม ต.แม่สา
15/09/2562
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม ต.หนองหาร
15/09/2562
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม อ.เวียงแหง
13/09/2562
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม ต.เมืองคอง
13/09/2562
"โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตยตำบลเชิงดอย"
11/09/2562
อ่าน 76 ครั้ง
กิจกรรมหมู่บ้านพัฒนาประชาธิปไตย บ้านกอกน้อย
11/09/2562
อ่าน 42 ครั้ง
กิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียงชุมชนนันทาราม
11/09/2562
อ่าน 56 ครั้ง
บรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
11/09/2562
อ่าน 38 ครั้ง
กิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียง ตำบลยางเนิ้ง
10/09/2562
อ่าน 31 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่
09/09/2562
อ่าน 80 ครั้ง
บรรยายหัวข้อ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น"
09/09/2562
อ่าน 62 ครั้ง
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายวีระพันธ์ ดีอ่อน
09/09/2562
อ่าน 176 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม ต.บ่อแก้ว
08/09/2562
อ่าน 54 ครั้ง
กิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียงปากกอง​
08/09/2562
อ่าน 39 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม บ้านดอยปุย ต.สุเทพ
06/09/2562
อ่าน 71 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม บ้านม่วงหลวง ต.เขื่อนผาก
06/09/2562
อ่าน 73 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม บ้านดงมะนะ ต.ท่าเดื่อ
05/09/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook