Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอ จำนวน 5 แห่ง
09/03/2560
ประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอจอมทอง
08/03/2560
ประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอเมืองเชียงใหม่
07/03/2560
ร่วมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดเชียงใหม่
06/03/2560
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
06/03/2560
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอเชียงดาว
02/03/2560
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน
02/03/2560
ให้ความรู้เรื่องพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
28/02/2560
การเลือกตั้ง ประธานนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
27/02/2560
จัดเก็บ และคัดแยก นับจำนวนวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง
27/02/2560
การดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง
27/02/2560
ทดสอบความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ พนักงาน สนง.กกต.จว.เชียงใหม่
24/02/2560
การเลือกนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
23/02/2560
ร่วมการสัมมนาเรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ"
19/02/2560
ร่วมเวทีเสวนาเรื่อง "การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข,การอยู่ร่วมกันภายใต้ความคิดที่แตกต่างและการเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ"
17/02/2560
สวัสดีปีใหม่ 2560 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
25/01/2560
สวัสดีปีใหม่ 2560
24/01/2560
ประชุมพนักงาน
24/01/2560
ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20/01/2560
ร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
20/01/2560
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook