Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
01/10/2562
กิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียง​หมู่บ้านช่างเคี่ยน
30/09/2562
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้แก่ ส.ถ./ผ.ถ. ของชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25/09/2562
ประชุมสรุปผลกิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียง​
23/09/2562
ประชุมสรุปผลกิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียง
23/09/2562
ประชุมสรุปผลกิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียง
23/09/2562
การสัมมนาและเผยแพร่ ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านทุจริตของพรรคการเมือง
20/09/2562
ประชุมประจำเดือนพนง.และลูกจ้างฯ ครั้งที่ 6/2562
18/09/2562
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภา
17/09/2562
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม ต.ช้างม่อย
15/09/2562
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม ต.ห้วยทราย
15/09/2562
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม ต.ช้างคลาน
15/09/2562
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม ต.แม่สา
15/09/2562
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม ต.หนองหาร
15/09/2562
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม อ.เวียงแหง
13/09/2562
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม ต.เมืองคอง
13/09/2562
"โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตยตำบลเชิงดอย"
11/09/2562
อ่าน 180 ครั้ง
กิจกรรมหมู่บ้านพัฒนาประชาธิปไตย บ้านกอกน้อย
11/09/2562
อ่าน 110 ครั้ง
กิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียงชุมชนนันทาราม
11/09/2562
อ่าน 117 ครั้ง
บรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
11/09/2562
อ่าน 100 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook