Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
กิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียง​ บ้านป่านอต ต.แม่ทา
05/09/2562
อ่าน 33 ครั้ง
การจัดสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
05/09/2562
อ่าน 40 ครั้ง
กิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียง​บ้านใหม่
04/09/2562
อ่าน 47 ครั้ง
สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียง​บ้านดอนปิน
04/09/2562
อ่าน 40 ครั้ง
"จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์"
03/09/2562
อ่าน 76 ครั้ง
งานเลี้ยงอำลาแก่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ
02/09/2562
อ่าน 81 ครั้ง
จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียงตำบลหนองจ๊อม
01/09/2562
โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
30/08/2562
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
29/08/2562
โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
28/08/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร
27/08/2562
อบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.ตำบล) ทดแทน/เพิ่มเติม รุ่นที่ 4
27/08/2562
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2562
27/08/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร
23/08/2562
อบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลสันโป่ง
23/08/2562
เข้าร่วมกิจกรรม ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี2562 จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่
22/08/2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเผยแพร่ความรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
22/08/2562
การอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.ตำบล) ทดแทน/เพิ่มเติม รุ่นที่ 3
22/08/2562
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
22/08/2562
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
22/08/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook