1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 20 ก.ย. 2564
 

                   ตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๗๘/256๔ ลงวันที่ 1๓ กันยายน 256๔ แจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนดังกล่าว วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จะเป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น       

                   ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 256๔ เวลา ๐๙.00 – ๑๒.๐๐ นาฬิกา  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 90 คน

                        สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด ในการมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล / การสมัครรับเลือกตั้ง / การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง / คู่มือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง / การแก้ไขแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง / การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล / บัตรเลือกตั้งและการจัดส่ง / การจัดทำทะเบียนประวัติคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตลอดทั้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook