1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 22 ก.ย. 2564
 

                   ด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

                   ๑. กรณี นายวรวัฒน์ เทพาพรสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เขตเลือกตั้งที่ ๑อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔    

                   ๒. กรณี นายนำโชค สวนจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔                   

                   วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

                   ๑. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้แก่ นายจิรานิวัฒน์ เหล่าวงค์ไทย

                   ๒. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นางนารี ลบบำรุง

                   ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                   อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                   ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook