1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 6 ต.ค. 2564
 

                   ด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

                   ๑. กรณี นายสรศักดิ์ เภตรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ลาออก เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔    

                   ๒. กรณี นายบ่าว ปดูกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เขตเลือกตั้งที่ ๑
อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

                   ๓. กรณี นางกันยารัตน์ ปานทับทิม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศ เขตเลือกตั้งที่ ๒
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

                   ๔. กรณี นายวิฑูรย์ เจริญโสภณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เขตเลือกตั้งที่ ๑
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

                   วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

                   ๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายเอกสิทธิ์ เมฆเมืองทอง

                   ๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้แก่ นายอารีย์ ติงหวัง

                   ๓. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ นายทองปาน จิ๋วทิม

                   ๔. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้แก่ นางบุษกร ลดโพก 

                   ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                   อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                   ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook