1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 29 พ.ย. 2564
 

                   ด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

                   ๑. กรณี นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๓อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

                   ๒. กรณี นายสุพจน์ ธูปแพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

                   ๓.  กรณี นายธงชัย เสือศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายบาง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔              

                   ๔. กรณี นายวีระศักดิ์ โชคกิจการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔             

                   วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้       

                   ๑.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้แก่ นายวิทยา ซุ่นหลี

                   ๒.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นางสาวศศิประภา ดีรอด

                   ๓. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายบาง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นายธนภัทร น่วมแหวว

                   ๔. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ นายธนวัฒน์ อินทร์สุวรรณ                      ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                   อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                   ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook