1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.เพชรบุรี 2 – 3 ธ.ค. 2564

วันที่ 2 ธ.ค. 2564
 

                     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ได้จัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) ไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 2 -3  ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยในวันพฤหัสบดีที่
2 ธันวาคม 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน” ณ ห้อง 704-705 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จากนั้นผู้เข้ารับการศึกษาอบรม พตส.12 ได้เดินทางไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียนธรรมมิกวิทยา (โรงเรียนสอนคนตาบอด) ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

                   สำหรับวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม พตส.12 ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook