1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
“กกต.” ประชุมร่วม “3 ฝ่าย” ขับเคลื่อนการศึกษาสร้างพลเมืองคุณภาพ

วันที่ 3 ธ.ค. 2564
 

                   วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการประชุมการขับเคลื่อนภารกิจตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมือง เด็กและเยาวชนวิถีใหม่ (Civic Education) โดยมี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนวุฒิสภา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนอนุกรรมการด้านการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                   สำหรับการประชุมครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แทนวุฒิสภา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนอนุกรรมการด้านการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ได้ประสานความร่วมมือบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ รวมทั้งการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมือง เด็กและเยาวชนวิถีใหม่ (Civic Education)

                   นอกจากนี้ ยังได้กำหนดขั้นตอนกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมือง เด็กและเยาวชนวิถีใหม่ (Civic Education) และ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมือง เด็กและเยาวชนวิถีใหม่ (Civic Education) ตลอดทั้งการกำหนดพื้นที่และโรงเรียนเป้าหมายที่จะดำเนินการ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook