1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ๓๐ จังหวัด กรณีเลือกตั้งใหม่

วันที่ 18 ม.ค. 2565
 

                    ตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ข่าว ๑๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เฉพาะผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จำนวน ๓๐ จังหวัด ซึ่งครบทั้ง ๗๖ จังหวัดแล้ว นั้น

                   วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มเติมใน ๓๐ จังหวัด กรณีเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากมีเหตุตามมาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดปัตตานี จังหวัดพิจิตร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

                   ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

                   อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป      

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook