1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันที่ 20 ม.ค. 2565
 

ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่๖, ๘ และ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

             ๑. กรณีนางเบญจวรรณ เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

             ๒. กรณีนายภาณุมาศ หล้ามณี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

             ๓. กรณีนายลิขิต สารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

             ๔. กรณีนางสาวสุรณี ทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

             ๕. กรณีนายอุดร บัวลี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเมือง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

             ๖. กรณีนายนิพนธ์ ธีรภานุสรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

            ๗. กรณีนายชูชาติ ชมชื่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

            ๘. กรณีนายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัคร
ที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

             ๑. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ นายอำพร จันตรี

             ๒. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายสุพจน์ แก้วเจริญ

             ๓. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายประสงค์ ไชยวงษ์

             ๔.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ นางสาวสุไรยา สะอิ

             ๕. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเมือง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่นายสุวรรณ อายุพัฒน์

             ๖. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายปัน เชียงภีระ

             ๗. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แฝกเขตเลือกตั้งที่ ๑  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายชัยยงค์ จอมเม็ด          
             ๘. นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายมงคล ชัยวุฒิ

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook