1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร แทนตำแหน่งที่ว่าง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 21 ม.ค. 2565
 

                    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา นั้น

                    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร แทนตำแหน่งที่ว่างอมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 134,490 คน
มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 97,425 คน จำแนกเป็น

                    บัตรดี                             จำนวน    92,876   บัตร      

      บัตรเสีย                         จำนวน       1,721   บัตร      

      บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด   จำนวน       2,828   บัตร     โดยผลรวมคะแนน ดังนี้

                    หมายเลข 1 นายอิสรพงษ์ มากอำไพ     พรรคประชาธิปัตย์       ได้คะแนน   49,014    คะแนน

                    หมายเลข 2 ร.ต.ท.สมชาย แพ่งยงยุทธ   พรรคไทยศรีวิไลย์     ได้คะแนน        507    คะแนน

                    หมายเลข 3 นายวรพล อนันต์ศักดิ์        พรรคก้าวไกล              ได้คะแนน      3,582   คะแนน

                    หมายเลข 4 นายชวลิต อาจหาญ          พรรคพลังประชารัฐ       ได้คะแนน   32,281   คะแนน

                    หมายเลข 5 พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์        พรรคกล้า                  ได้คะแนน     7,492    คะแนน

                    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 128,475 คน
มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 96,882 คน จำแนกเป็น

       บัตรดี                             จำนวน    93,007   บัตร       

       บัตรเสีย                          จำนวน      1,935   บัตร       

       บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด   จำนวน      1,940    บัตร      โดยผลรวมคะแนน ดังนี้

                    หมายเลข 1 นางสาวสุภาพร กำเนิดผล   พรรคประชาธิปัตย์    ได้คะแนน 45,576     คะแนน

                    หมายเลข 3 นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์    พรรคพลังประชารัฐ   ได้คะแนน 40,531     คะแนน

                    หมายเลข 2 นายธิวัชร์ ดำแก้ว                พรรคก้าวไกล           ได้คะแนน   5,427     คะแนน

                    หมายเลข 4 นายพงศธร สุวรรณรักษา     พรรคกล้า                 ได้คะแนน   1,350     คะแนน

                    หมายเลข 5 นางภัทรวดี ศรีศักดา            พรรคพลังสังคม        ได้คะแนน     123      คะแนน

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook