1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง 30 มกราคม 2565 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “เขตหลักสี่ – เขตจตุจักร” พร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 27 ม.ค. 2565
 

           สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง (เขตหลักสี่ และเขตจตุจักร) ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยนำ
บัตรประจำตัวประชาชน (หมดอายุก็ใช้ได้) หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน (หมดอายุใช้ไม่ได้) เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง

          สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19
เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่บริเวณที่เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ดังนี้       

          1. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

          2. ถอดหน้ากากได้เฉพาะเวลาแสดงตนใช้สิทธิและรับบัตรเลือกตั้งเท่านั้น

          3. เว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร

          4. ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีไข้ เป็นหวัด ไอ หรือจามผิดปกติต้องใช้ช่องทางลงคะแนนในคูหาลงคะแนนพิเศษที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้ให้

          5. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้งและก่อนออกจากที่เลือกตั้ง

          บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 จึงขอเชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook