1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขสร้างพลเมืองคุณภาพ

วันที่ 28 เม.ย. 2565
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข บูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยได้หารือระดับนโยบาย เพื่อผลักดันการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นวาระแห่งชาติ  ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายสำคัญเป็นกลไกหลัก คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่ชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

     การบูรณาการความร่วมมือดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการสนับสนุนในเชิงนโยบายร่วมกันในการเสนอคณะรัฐมนตรีให้กำหนด “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข” ให้กับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นวาระแห่งชาติ กำหนดเป็นนโยบายต่อเนื่องของกระทรวงสาธารณสุขในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพแก่เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกแห่ง ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมเป็นกรรมการ ศส.ปชต. ในพื้นที่ เพื่อเป็นแกนนำขับเคลื่อนกิจกรรม
ในพื้นที่ชุมชนอีกด้วย

                                                                        “พลังของชาว อสม.และ ศส.ปชต.

                                                      จะเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่การสร้างพลเมืองคุณภาพ

                                                                เพื่อความแข็งแกร่งและยั่งยืนของบ้านเมือง”

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook