1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 3 พ.ค. 2565
 

                   ด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

                   ๑. กรณี นายรอฟี เจะแต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๒. กรณี นายพฤฒา ผันผาย นายกเทศมนตรีตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๓. กรณี นายแหลมทอง วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

                   ๔. กรณี นายใจ แท่นนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๕. กรณี นายวัลลภ น้ำจันทร์เจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                    ๖. กรณี นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

                    ๗. กรณี นายบุญเลิศ ถาพรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๘. กรณี นายทวีศักดิ์ แก้วกำเหนิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                   ๙. กรณี นายบุญส่ง แก่นจักร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก เขตเลือกตั้งที่ ๑๖ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                   ๑๐. กรณี นายคำมูล ไคร้วงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

                  ๑๑. กรณี นายสมศักดิ์ อินสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

                 ๑๒. กรณี นายแดง จ่ายกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

                 ๑๓. กรณี นายโกสินทร์ มีบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

                ๑๔. กรณี นายหนูเลง บุราณสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

                ๑๕. กรณี นายสฤษดิ์ ภาวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบ่อ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 

                 ๑. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ นายยาเดช เจะแต

                 ๒. นายกเทศมนตรีตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ นายสมชาย มิตรเพื่อนบ้าน

                 ๓. นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายทศพร ลังโคกสูง

                 ๔. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นางดวงรัตน์ บำรุงนอก

                 ๕. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ได้แก่ นางสาวพัชรี น้ำจันทร์เจริญ

                 ๖. นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม 

                 ๗. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้แก่ นายธวัชชัย ดีแก้ว

                 ๘. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ได้แก่ นายบุญมี แก้วกำเหนิด

                 ๙. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก เขตเลือกตั้งที่ ๑๖ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นายเสา บุญไทย

                 ๑๐. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายการุณ เถาวัลย์

                 ๑๑. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ขวัญเดือน กันทา

                 ๑๒. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายธวัชชัย หงษ์ศรีจันทร์

                 ๑๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้แก่ นางสิริพร โล่ห์วัชรินทร์

                ๑๔. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายปัญญา พงศักดิ์

                ๑๕. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบ่อ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายพรชัย ไชยประเทศ

                ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook