1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
22 พ.ค. นี้ กกต. เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา

วันที่ 21 พ.ค. 2565
 

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยเลือกผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม ไปทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

          สำหรับวันเลือกตั้ง ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเตรียมหลักฐานแสดงตน นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น แต่หากหมดอายุจะใช้ไม่ได้

          ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) แล้วลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ จากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ดังนี้

           การเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  (ได้รับบัตรเลือกตั้งสีน้ำตาล)

          สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร   (ได้รับบัตรเลือกตั้งสีชมพู)

          การเลือกตั้งเมืองพัทยา        

          นายกเมืองพัทยา (ได้รับบัตรเลือกตั้งสีฟ้า)

          สมาชิกสภาเมืองพัทยา (ได้รับบัตรเลือกตั้งสีส้ม)

          เมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำ เครื่องหมายได้เพียง 1 คน หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งตามรอยเดิมและนำไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทด้วยตนเอง

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี และบริการข้อมูลสายด่วน 1444

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook