1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 6 มิ.ย. 2565
 

                     ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

                      ๑. กรณี นายอรุณ สุวรรณพยัคฆ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

                      ๒. กรณี จ่าสิบเอก ประมวล เกตุไชโย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

                      ๓. กรณี นายสุวิทย์ จามจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองล่อง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

                      ๔. กรณี นายชัชชัย ท้วมทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านฉาง เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

                      ๕. กรณี นายสมบูรณ์ เจริญพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

                      ๖. กรณี นางระย้า บุญปกครอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแคมป์สน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

                      ๗. กรณี นายทวี อ้วนอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

                      ๘. กรณี นางสาวสิริกร อินทศร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดสระแก้ว ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

                      ๙. กรณี นายชนะ วงศ์มุสิก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕

                    ๑๐. กรณี นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

                    ๑๑. กรณี นายแหวน จันทร์ฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕

                    ๑๒. กรณี นายอนุลักษณ์ เฉลยถ้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕

                    ๑๓. กรณี นายบุญเลี้ยง ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๑๔. กรณี นายบัญชา เหมะนัค นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๑๕. กรณี นายกุศล ยิ้มละม้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

                   วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 

                   ๑. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ วงษ์ธัญการ

                   ๒. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้แก่ นายชาญชัย เนียมหอม

                   ๓. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองล่อง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ได้แก่ นายจรัสพงษ์ ธรรมหา         

                   ๔. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านฉาง เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ได้แก่ นางสาวศริญญา มากสวาท

                   ๕. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้แก่ นางอรนุช ชื่นบาน

                   ๖. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแคมป์สน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นางจุรีพร คำพล

                   ๗. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นางศิริรัตน์ อ้วนอินทร์

                   ๘. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ นายเมธัส ทองทับ

                    ๙. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นางอารีย์ กลิ่นน้อย

                   ๑๐. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายสว่าง คะปูคำ

                   ๑๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นายชานนท์ ปาทาน

                   ๑๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นางวรนุช แสงฤทธิ์

                   ๑๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นายทองสุข สัมฤทธิรินทร์

                   ๑๔. นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายประสิทธิ์ บุญแก้ว

                   ๑๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นายมณฑล ยิ้มละม้าย

                   ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                   อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                   ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook