1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 14 มิ.ย. 2565
 

     ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

     ๑. กรณี นางสุภาพร ศรีกาหลง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

     ๒. กรณี นายประมวล แฉล้มเขต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

     ๓. กรณี นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ ๘ จังหวัดภูเก็ต ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

     ๔. กรณี นายไพโรจน์ วณิชกิตติโชติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

     ๕. กรณี นายนิคม สมชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

     ๖. กรณี นายบุญศักย์ วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอปง เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดพะเยา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

     ๗. กรณี นายวิพรหม เพ็ชรนิล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕

     ๘. กรณี นายชำนาญ เหมืองสาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

     ๙. กรณี นายบำรุง มีโต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

     วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 

     ๑. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ นางสาววันวิสา แสงทิตย์

     ๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้แก่ นางอัณณ์ชญาน์ หนูสวัสดิ์

     ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ ๘ จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ นายชยุต แก้วกลิ่น

     ๔. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นางนลินรัตน์ วณิชกิตติโชติ

     ๕. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายวศิน ตันชัยวิทยากุล

     ๖. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอปง เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดพะเยา ได้แก่ อาทิตย์ งามตา

     ๗. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นายดาวรุ่ง คำเลิศ

     ๘. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้แก่ นางวันเพ็ญ ปาผัด

     ๙. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ได้แก่ นางสาวเตือนใจ อยู่โต

     ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

     อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

     ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook