1     2     3     4  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
23 ต.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. เทอดไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมเพื่อพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการทำงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 17 ส.ค. 2565
 

                   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 5/2565 หัวข้อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเมอเวนพิค อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                   ในการนี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดทั้งการชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการบริหารองค์กรโดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย กลุ่มภารกิจบริหารงานเลือกตั้งกลุ่มภารกิจสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย กลุ่มภารกิจการมีส่วนร่วม กลุ่มภารกิจบริหารกลาง และกลุ่มภารกิจอื่น นอกจากนี้ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยผู้แทนผู้บริหาร 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจากภาคกลาง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจากภาคเหนือ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจากภาคใต้ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจากภาคอีสาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook