1     2     3     4     5     6     7     8     9  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ปงน้อย เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
23 ต.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. เทอดไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสริมสร้างการเรียนรู้พลเมืองคุณภาพ

วันที่ 26 ก.ย. 2565
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง ได้ผลิตสื่อประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกและเข้าใจง่าย รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพของวิทยากรพลเมืองคุณภาพประจำจังหวัด โดยเผยแพร่สื่อดังกล่าว 3 ช่องทาง ได้แก่ Youtube สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง (กกต.) เพจ Facebook สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง (กกต.) และเว็บไซด์ http://civicnet.ect.go.th จำนวน 5 แพลทฟอร์ม ประกอบด้วย

     1. สื่อ Youtube การสอนหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จำนวน 20 Ep

     2. สื่อ Motion graphic พลเมืองคุณภาพ จำนวน 12 ตอน

     3. สื่อ Documentary พลเมืองคุณภาพ จำนวน 10 ตอน ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ หนังสั้น 4 ตอน นำเสนอหัวข้อ “ความเป็นพลเมือง” VTR 3 ตอน นำเสนอหัวข้อ “ประชาธิปไตย” และสารคดี 3 ตอน นำเสนอหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของพลเมือง”

    4. สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book

    5. สื่อการเรียนรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพออนไลน์ (e-Learning) โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้ได้ทางเว็บไซด์ http://civicnet.ect.go.th ซึ่งระบบจะทำการทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้แต่ละวิชา และเมื่อผลการทดสอบนั้นได้คะแนนมากกว่า 60% ขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อเป็นใบรับรองการผ่านหลักสูตรด้วย

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook