1     2     3     4     5     6     7     8     9  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ปงน้อย เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
23 ต.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. เทอดไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2 ตุลาคม 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

วันที่ 29 ก.ย. 2565
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย

     1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร้าว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง

     2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจองถนน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุง แทนตำแหน่งที่ว่าง

     3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม แทนตำแหน่งที่ว่าง

     4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว แทนตำแหน่งที่ว่าง

     6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต เขตเลือกตั้งที่ 20 อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร แทนตำแหน่งที่ว่าง

     สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook