1     2     3     4     5     6     7     8     9  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ปงน้อย เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
23 ต.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. เทอดไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำคำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 3 ต.ค. 2565
 

   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำคำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด การเลือกตั้งเทศบาล การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

     ในการนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ect.go.th โดยกดคลิกเข้าเมนูรวมกฎหมาย คำวินิจฉัย กกต. เลือกหัวข้อตามความพึงประสงค์ ดังนี้

     การเลือกตั้ง อบต.

     การเลือกตั้ง อบจ.

     การเลือกตั้งเทศบาล

     การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

     การเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร

     ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1444 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา)

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook