1     2     3     4     5     6  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
26 มี.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.ท่าสาย เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
26 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.แม่จัน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
19 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.สันมะค่า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
22 ม.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ผางาม เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ปงน้อย เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 27 พฤศจิกายน 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

วันที่ 25 พ.ย. 2565
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 27 แห่ง ประกอบด้วย

     1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอขุนหาญ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอฉวาง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง

     3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอสรรคบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดชัยนาท แทนตำแหน่งที่ว่าง

     5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอบ้านค่าย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดระยอง แทนตำแหน่งที่ว่าง

     6. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

     7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตราด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด แทนตำแหน่งที่ว่าง

     8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

    10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

    11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

    12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสามหมอ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

    13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภาชี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนตำแหน่งที่ว่าง

    14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

     16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย แทนตำแหน่งที่ว่าง

     20. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง

     21. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     22. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     23. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส แทนตำแหน่งที่ว่าง

     24. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     25. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด เขตเลือกตั้งที่ 17 อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     26. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     27. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook