1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
4 มิ.ย. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.บ้านดู่ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต.บ้านโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 8 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. แม่สลองใน เขตเลือกตั้งที่ 3 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต.ห้วยชมภู เขตเลือกตั้งที่ 4 และ 13 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต.ปอ เขตเลือกตั้งที่ 21 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบจ. แทนตำแหน่งที่ว่าง
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

วันที่ 23 มี.ค. 2566
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) และถ่ายทอดสัญญาณการจัดกิจกรรมดังกล่าว ผ่านแฟนเพจของ “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ตัวแทนจากพรรคการเมือง จำนวน 87 พรรคการเมือง รวมจำนวนประมาณ 170 คน ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

     สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคการเมือง ผู้สนับสนุนองค์กรภาคประชาชน องค์กรชุมชน และประชาชนที่สนใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง ตลอดทั้งลดปัญหาเรื่องร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้งอันเกิดจากความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของกฎหมายซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook