1     2     3     4     5     6     7     8     9  

ข้อมูลสำนักงาน
ที่ตั้ง


 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
 ศูนย์ราชการฯ (ฝั่งหมิ่น) 528 หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 053 177362 - 4 โทรสาร 053 177362 - 4 ต่อ 4 Email : chiangrai@ect.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook