1     2     3  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต. รับแจ้งเบาะแสการกระทำอันไม่สุจริตในการเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. มีเงินรางวัลเป็นล้าน

วันที่ 1 ธ.ค. 2563
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยได้ดำเนินการเปิดแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุการทุจริตเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีส่วนร่วมในการ รายงานสถานการณ์ เมื่อพบเห็นการทุจริตหรือการกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง โดยประชาชนสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด         และแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02141 8860 , 02141 8579 และ 02141 8859 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

     ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ที่จะได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นเบาะแสที่มีสาระสำคัญที่จะนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิด ไม่เป็นเบาะแสที่ปรากฏ   เป็นการทั่วไป และผู้แจ้งเบาะแสได้ใช้ความพยายามหรือมีความเสี่ยงในการแสวงหาเบาะแส โดยสามารถ     แจ้งเบาะแสเป็นหนังสือ ลงชื่อผู้แจ้ง และบอกความประสงค์ขอรับรางวัล หรือแจ้งเบาะแสได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่เกิดเหตุ   และเก็บสำเนาเอกสารการแจ้งเบาะแสไว้เพื่อมาขอรับรางวัล โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะปกปิดเป็นความลับและจะไม่ระบุชื่อผู้รับเงินรางวัล อัตราเงินรางวัลมีรายละเอียดดังนี้

     กรณี กกต. มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง)  นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

     กรณี กกต. สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว (ใบส้ม) นายก อบจ. เงินรางวัล    ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า         50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

     กรณี ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

     กรณี ศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบดำ) หรือสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook