1     2     3     4     5     6     7     8  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
22 ม.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ผางาม เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ปงน้อย เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
23 ต.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. เทอดไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร คู่มือและสื่อการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 สำหรับวิทยากรจังหวัด วิทยากรเขตเลือกตั้ง
06/12/2565
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565
01/12/2565
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่
29/11/2565
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
29/11/2565
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 27 พฤศจิกายน 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
25/11/2565
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
24/11/2565
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่
24/11/2565
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นนวัตกรรมเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
24/11/2565
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบข้อหารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566
21/11/2565
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 20 พฤศจิกายน 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
21/11/2565
การรายงานตัวของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส. 13)
14/11/2565
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 13 พฤศจิกายน 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
11/11/2565
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญร่วมประกวด “แนวคิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการให้บริการดิจิทัล และอำนวยความสะดวกในกระบวนการเลือกตั้งให้กับประชาชน” ส่งผลงานภายใน 30 พ.ย. 2565
10/11/2565
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
08/11/2565
เงินบริจาคให้พรรคการเมืองประจำเดือนสิงหาคม 2565
07/11/2565
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 5 - 6 พฤศจิกายน 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
04/11/2565
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดสัมมนาขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองคุณภาพ 4 ภาค
03/11/2565
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
02/11/2565
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบข้อสอบถาม “พรรคก้าวไกล” ในการปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศฯ
31/10/2565
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยให้มีความเชี่ยวชาญ
31/10/2565
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook