1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
4 มิ.ย. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.บ้านดู่ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต.บ้านโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 8 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. แม่สลองใน เขตเลือกตั้งที่ 3 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต.ห้วยชมภู เขตเลือกตั้งที่ 4 และ 13 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต.ปอ เขตเลือกตั้งที่ 21 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบจ. แทนตำแหน่งที่ว่าง
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต. ชี้แจงประเด็นข้อกล่าวหา ผลคะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ที่แต่ละพรรคได้รับมีความผิดปกติ ไม่โปร่งใส
31/05/2566
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
29/05/2566
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 27 - 28 พ.ค. 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
26/05/2566
ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับ
25/05/2566
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
22/05/2566
21 พฤษภาคม 2566 วันสุดท้ายของการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
20/05/2566
การเผยแพร่รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
20/05/2566
“กกต.” สั่งให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยเลือกตั้งที่ 10 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม ใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
19/05/2566
การยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
19/05/2566
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 19 - 21 พ.ค. 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
18/05/2566
การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จำนวน 400 เขตเลือกตั้ง เสร็จสิ้นแล้ว
18/05/2566
ชี้แจงกรณีการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน ECT Report
17/05/2566
ชี้แจงกรณีห้ามองค์กรนานาชาติที่มาสังเกตการณ์การเลือกตั้ง 2566 ให้สัมภาษณ์ แถลงข่าว เผยแพร่รายงาน
17/05/2566
ชี้แจงกรณีรายงานผลคะแนนเขตลาดกระบังผิดพลาด
17/05/2566
ชี้แจงกรณีหมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและพรรคการเมืองไม่ตรงกัน
17/05/2566
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
17/05/2566
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 17 พ.ค. 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
16/05/2566
การคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ
16/05/2566
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการถูกจำกัดสิทธิ
16/05/2566
กกต. มีมติเห็นชอบงบกลาง ตามมาตรา 169 (3) ของกระทรวงพลังงาน
16/05/2566
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook