1     2     3     4     5     6     7     8  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.(นายกล้าหาญ ร้อยต้นแก้จน เขต 7 หมายเลข 4 )
02/05/2562
ดาวน์โหลด 475 ครั้ง
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.(พันโท เดช พัฒนศุภสุนทร เขต 2 หมายเลข 23 )
02/05/2562
ดาวน์โหลด 541 ครั้ง
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.(นางสาวบุญพา คุ้มสุข เขต 2 หมายเลข 9)
02/05/2562
ดาวน์โหลด 427 ครั้ง
ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.(นายผจญ ใจกล้า เขต 7 หมายเลข 1 )
02/05/2562
ดาวน์โหลด 277 ครั้ง
ประกาศสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.(นายเกษตรนพ ยามี เขต 4 หมายเลข 10 )
02/05/2562
ดาวน์โหลด 219 ครั้ง
ประกาศสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.(นายจีระศักดิ์ ร่มพนาธรรม เขต 4 หมายเลข 4 )
02/05/2562
ดาวน์โหลด 240 ครั้ง
ประกาศสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.(นายยก ธิวัง เขต 2 หมายเลข 19 )
02/05/2562
ดาวน์โหลด 231 ครั้ง
ประกาศสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.(นายอภิชาญ อินธรัตนชาติ เขต 6 หมายเลข 32 )
02/05/2562
ดาวน์โหลด 223 ครั้ง
ประกาศสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.(นางสาวจุฑานาฏฐสิ์ อาสนามินโตณิ์ เขต 5 หมายเลข 32)
02/05/2562
ดาวน์โหลด 212 ครั้ง
ประกาศสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.(นายบำเพ็ญ บินไทยสงค์ เขต 5 หมายเลข 1)
02/05/2562
ดาวน์โหลด 235 ครั้ง
ประกาศสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.(นางสุภาพ ยาปะโลหิต เขต 6 หมายเลข 11 )
02/05/2562
ดาวน์โหลด 226 ครั้ง
ประกาศสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.(นางสาวฐนิตนันท์ เกตุวงค์ชัย เขต 1 หมายเลข 20)
02/05/2562
ดาวน์โหลด 348 ครั้ง
ประกาศสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.(พันโท เดช พัฒนศุภสุนทร เขต 2 หมายเลข 23)
02/05/2562
ดาวน์โหลด 294 ครั้ง
ประกาศสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.(นางสาวศศิมณี สิทธิขันแก้ว เขต 4 หมายเลข 11)
02/05/2562
ดาวน์โหลด 233 ครั้ง
ประกาศสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.(นายกล้าหาญ ร้อยต้นแก้จน เขต 7 หมายเลข 4)
02/05/2562
ดาวน์โหลด 518 ครั้ง
ประกาศสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.(นางสาวบุญพา คุ้มสุข เขต 2 หมายเลข 9)
02/05/2562
ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
ประกาศสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.(นายผจญ ใจกล้า เขต 7 หมายเลข 1)
02/05/2562
ดาวน์โหลด 425 ครั้ง
ประกาศกำหนดสถานที่ติดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.(ขนาด A3)
20/03/2562
ดาวน์โหลด 1137 ครั้ง
ประกาศกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.(เพิ่มเติม)
15/03/2562
ดาวน์โหลด 734 ครั้ง
แผนการออกอากาศโฆษณาหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส.(ภูธรภาค 5)
13/03/2562
ดาวน์โหลด 393 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook