1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« กรกฎาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

หน้าหลัก >> ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   ข่าว/กิจกรรม
   ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   ประกาศผลการเลือกตั้ง
   ข่าวประกวดราคา
   ประกาศ
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
13 ก.ค.60 สนง.กกต.จว.ชร. โดยนายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กต.จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ไพศาลศักดิ์ หน.งานการมีส่วนร่วม และทีมงาน ร่วมกิจกรรมและมอบป้ายหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบ บ้านแม่เลียบ ม.2 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
13/07/2560
นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กต.จว.เชียงราย มอบหมายให้นายประทีป ดวงพัตรา และทีมงาน ฝึกอบรมให้ความรู้ ศส.ปชต.อ.เทิง เพิ่มเติม
12/07/2560
นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กต.จว.เชียงราย มอบให้ทีมวิทยากรสำนักงาน กกต.เชียงราย บรรยายให้ความรู้เรื่องคนดีวิถีประชาธิปไตย ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
29/06/2560
เมื่อวันพุธ ที่ 28 มิ.ย.60 สนง.กกต.จว.ชร. โดยนายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กต.จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ไพศาลศักดิ์ หน.งานการมีส่วนร่วม และทีมงาน ร่วมกิจกรรมและมอบป้ายหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบ บ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
29/06/2560
สนง.กกตต.จว.ชร. นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กต.จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ไพศาลศักดิ์ หน.งานการมีส่วนร่วม และทีมงาน ร่วมกิจกรรมและมอบป้ายหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบ บ้านปางปอ ม.1 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
29/06/2560
นายสุคนธื เรือนสอน ผอ.กต.จว.เชียงราย มอบหมายให้นายประทีป ดวงพัตรา หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง พร้อมทีมวิทยากรสำนักงานฯ ร่วมบรรยายให้ความรู้ให้กับค่ายเยาวชน อ.เวียงป่าเป้า
23/06/2560
นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กต.จว.เชียงราย มอบหมายให้นายไพโรจน์ ไพศาลศักดิ์ หัวหน้างานการมีส่วนร่วม ลงพื้นที่ติดตามหมู่บ้านไม่ขายเสียงของ อ.แม่สาย และ อ.เชียงแสน การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
23/06/2560
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2560 นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กต.จว.เชียงราย ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ ไพศาลศักดิ์ หัวหน้างานการมีส่วนร่วมพร้อมพนักงาน ออกติดตามการจัดทำแผน/วัสดุอุปกรณ์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ดอยหลวง/เวียงเชียงรุ้ง
20/06/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิ.ย.2560 นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กต.จว.ชร.และนายประทีป ดวงพัตรา หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง พร้อมพนักงาน ลงพื้นที่ประสานงานการจัดตั้งองค์กรเอกชนในเขตอำเภอพาน
19/06/2560
วันศุกร์ ที่ 16 มิ.ย.60 นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กต.จว.ชร. มอบหมายให้นายไพโรจน์ ไพศาลศักดิ์ หัวหน้างานการมีส่วนร่วมพร้อมพนักงาน ให้ความรู้เรื่องวิถีประชาธิปไตย ณ กศน.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จงเชียงราย
19/06/2560
วันศุกร์ ที่ 16 มิ.ย.60 นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กต.จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายประทีป ดวงพัตรา หน.งานจัดการเลือกตั้ง และทีมงาน ร่วมกิจกรรมและมอบป้ายหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบ บ้านใหม่ใต้ ม.6 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด
19/06/2560
นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กต.จว.เชียงราย พร้อมหัวหน้างาน ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สวท.เชียงราย ในการรับตำแหน่งใหม่จังหวัดชลบุรี
13/06/2560
เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตังประจำจังหวัดเชียงรายพร้อมพนักงานร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ
12/06/2560
เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กต.จว.เชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง หัวหน้างานการมีส่วนร่วม และพนักงาน ได้ลงพื้นที่ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยฯ
12/06/2560
เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กต.จว.เชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง หัวหน้างานการมีส่วนร่วม และพนักงาน ได้ลงพื้นที่ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยฯ
12/06/2560
เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กต.จว.เชียงราย พร้อมหัวหน้างานและพนักงาน ลงพื้นที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
07/06/2560
เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กต.จว.เชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง หัวหน้างานการมีส่วนร่วม หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน และพนักงาน ได้ลงพื้นที่ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
07/06/2560
ประชาสัมพันธ์การรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายสานพลังประชารัฐ
31/05/2560
เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กต.จว.เชียงราย มอบหมายให้งานด้านการจัดการเลือกตั้งลงพื้นที่วิเคราะห์หาสาเหตุบัตรเสียฯ
29/05/2560
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กต.จว.เชียงราย มอบหมายให้หัวหน้างานจัดการเลือกตั้งพร้อมพนักงาน ร่วมบรรยายฯ (ศูนย์มีชัยฯ) ต.ป้างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ตามโครงการ KONRAD-DEC
29/05/2560
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook