1     2     3     4     5     6     7     8  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
25/03/2564
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว่าง 8-12 กุมภาพันธ์ 2564
12/02/2564
ดาวน์โหลด 1284 ครั้ง
กำหนดการกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายเทศมนตรี
12/02/2564
ดาวน์โหลด 461 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.เชียงราย (เพิ่มเติม 3 เขตเลือกตั้ง)
12/02/2564
ดาวน์โหลด 455 ครั้ง
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น
06/02/2564
ดาวน์โหลด 3910 ครั้ง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
03/02/2564
อ่าน 884 ครั้ง
คำสั่ง กกต.ให้มีการออกเสียงลงคะแนน ส.อบจ.เชีงราย ใหม่ จำนวน 8 หน่วยเลือกตั้ง
27/01/2564
อ่าน 609 ครั้ง
ข้อแนะนำเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
20/01/2564
ดาวน์โหลด 764 ครั้ง
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
20/01/2564
ดาวน์โหลด 436 ครั้ง
บันทึกการให้ถ้อยคำสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
20/01/2564
ดาวน์โหลด 418 ครั้ง
ใบความรู้สำหรับว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
20/01/2564
ดาวน์โหลด 1355 ครั้ง
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
15/01/2564
ดาวน์โหลด 1867 ครั้ง
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
15/01/2564
ดาวน์โหลด 344 ครั้ง
คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล
14/01/2564
ดาวน์โหลด 1038 ครั้ง
แบบสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการการเลือกตั้ง
28/12/2563
ดาวน์โหลด 296 ครั้ง
แบบฟอร์มแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง !!!!!!
03/12/2563
ดาวน์โหลด 1189 ครั้ง
สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยฯ ซอล้านนาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
24/11/2563
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง
17/11/2563
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ์ COVID-19
17/11/2563
อ่าน 817 ครั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.เชียงราย
14/11/2563
ดาวน์โหลด 304 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook