Logo
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 เม.ย. 2565 (จำนวนคนอ่าน58คน)
 

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 รวม 5 วัน มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 382 ราย และผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 31 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

          วันที่ 31 มีนาคม 2565 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร         จำนวน  20   ราย

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร         จำนวน 343   ราย

          วันที่ 1 เมษายน 2565 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร         จำนวน    5   ราย

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร         จำนวน  13   ราย

          วันที่ 2 เมษายน 2565  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร          จำนวน    2   ราย

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร          จำนวน    3   ราย

          วันที่ 3 เมษายน 2565 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร          จำนวน     2  ราย

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร         จำนวน    10  ราย

          วันที่ 4 เมษายน 2565 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร         จำนวน      2  ราย

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร          จำนวน   13  ราย

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร หรือ สายด่วน 1444


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook