Logo
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศผลการเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันที่ 26 พ.ค. 2565 (จำนวนคนอ่าน42คน)
 

 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นั้น

                สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการรวมคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) และการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

               ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 4,402,948 คน

               ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 2,673,696 คน คิดเป็นร้อยละ 60.73

               บัตรดี ร้อยละ 95.80 บัตรเสีย ร้อยละ 1.50 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ร้อยละ 2.70

               ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สมัครในนามอิสระ 1,386,215 คะแนน

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

               ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 4,357,098 คน

               ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 2,635,283 คน คิดเป็นร้อยละ 60.48

               บัตรดี ร้อยละ 88.07 บัตรเสีย ร้อยละ 4.32 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ร้อยละ 7.61

ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละเขตเลือกตั้ง จำนวน 50 เขตเลือกตั้ง ได้แก่

               1. เขตคลองเตย ได้แก่ นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 13,871 คะแนน

               2. เขตคลองสาน ได้แก่ นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล พรรคประชาธิปัตย์ 7,703 คะแนน

               3. เขตคลองสามวา ได้แก่ น.ส.นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย 29,867 คะะแนน

               4. เขตคันนายาว ได้แก่ นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย 18,443 คะแนน

               5. เขตจตุจักร ได้แก่ นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย พรรคก้าวไกล 22,356 คะแนน

               6. เขตจอมทอง ได้แก่ นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร พรรคเพื่อไทย 28,443 คะแนน

               7. เขตดอนเมือง ได้แก่ นางกนกนุช กลิ่นสังข์ พรรคเพื่อไทย 21,238 คะแนน

               8. เขตดินแดง ได้แก่ นางอนงค์ เพชรทัต พรรคพลังประชารัฐ 14,615 คะแนน

               9. เขตดุสิต ได้แก่ นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย พรรคเพื่อไทย 9,416 คะแนน

               10. เขตตลิ่งชัน ได้แก่ นางลักขณา ภักดีนฤนาถ พรรคก้าวไกล 13,667 คะแนน

               11. เขตทวีวัฒนา ได้แก่ นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม พรรคก้าวไกล 7,827 คะแนน

               12. เขตทุ่งครุ ได้แก่ นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ พรรคเพื่อไทย 25,931 คะแนน

               13. เขตธนบุรี ได้แก่ นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล พรรคเพื่อไทย 16,597 คะแนน

               14. เขตบางเขน ได้แก่ นายนริสสร แสงแก้ว กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 24,213 คะแนน

               15. เขตบางแค ได้แก่ นายอำนาจ ปานเผือก พรรคก้าวไกล 19,809 คะแนน

               16. เขตบางกอกใหญ่ ได้แก่ นายวิรัช คงคาเขตร พรรคประชาธิปัตย์ 9,329 คะแนน

               17. เขตบางกอกน้อย ได้แก่ นายนภาพล จีระกุล พรรคประชาธิปัตย์ 14,573 คะแนน

               18. เขตบางกะปิ ได้แก่ น.ส.นภัสสร พละระวีพงศ์ พรรคเพื่อไทย 16,428 คะแนน

               19. เขตบางขุนเทียน ได้แก่ นายสารัช ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 34,158 คะแนน

               20. เขตบางคอแหลม ได้แก่ นายปวิน แพทยานนท์ พรรคเพื่อไทย 9,045 คะแนน

               21. เขตบางซื่อ ได้แก่ น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย พรรคก้าวไกล 19,103 คะแนน

               22. เขตบางนา ได้แก่ นายฉัตรดี หมอดี พรรคก้าวไกล 8,827 คะ แนน

               23. เขตบางบอน ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 11,610 คะแนน

               24. เขตบางพลัด ได้แก่ นายภิญโญ ป้อมสถิตย์ พรรคประชาธิปัตย์ 12,575 คะแนน

               25. เขตบางรัก ได้แก่ นายวิพุธ ศรีวะอุไร พรรคเพื่อไทย 3,480 คะแนน

               26. เขตบึงกุ่ม ได้แก่ นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย พรรคเพื่อไทย 20,993 คะแนน

               27. เขตปทุมวัน ได้แก่ น.ส.เมธาวี ธารดำรงค์ กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 3,685 คะแนน

               28. เขตประเวศ ได้แก่ นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์ 22,971 คะแนน

               29. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้แก่ น.ส.นิภาพรรณ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 5,690 คะแนน

               30. เขตพญาไท ได้แก่ นายพีรพล กนกวลัย พรรคก้าวไกล 8,585 คะแนน

               31. เขตพระโขนง ได้แก่ นายสราวุธ อนันต์ชล พรรคก้าวไกล 9,336 คะแนน

               32. เขตพระนคร ได้แก่ น.ส.ศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม พรรคก้าวไกล 5,703 คะแนน

               33. เขตภาษีเจริญ ได้แก่ นายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา พรรคเพื่อไทย 21,814 คะแนน

               34. เขตมีนบุรี ได้แก่ นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย 24,658 คะแนน

               35. เขตยานนาวา ได้แก่ นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ พรรคก้าวไกล 8,106 คะแนน

               36. เขตราชเทวี ได้แก่ นายเอกกวิน โชคประสพรวย พรรคก้าวไกล 7,107 คะแนน

               37. เขตราษฎร์บูรณะ ได้แก่ นายไสว โชติกะสุภา พรรคไทยสร้างไทย 9,195 คะแนน

               38. เขตลาดกระบัง ได้แก่ นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา พรรคเพื่อไทย 38,130 คะแนน

               39. เขตลาดพร้าว ได้แก่ นายณภัค เพ็งสุข พรรคก้าวไกล 15,222 คะแนน

               40. เขตวังทองหลาง ได้แก่ นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ พรรคเพื่อไทย 9,381 คะแนน

               41. เขตวัฒนา ได้แก่ นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร พรรคก้าวไกล 8,819 คะแนน

               42. เขตสวนหลวง ได้แก่ น.ส.ปิยะวรรณ จระกา พรรคเพื่อไทย 13,491 คะแนน

               43. เขตสะพานสูง ได้แก่ นางสาวมธุรส เบนท์ พรรคเพื่อไทย 14,715 คะแนน

               44. เขตสัมพันธวงศ์ ได้แก่ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 4,613 คะแนน

               45. เขตสาทร ได้แก่ นายอานุภาพ ธารทอง พรรคก้าวไกล 8,335 คะแนน

               46. เขตสายไหม ได้แก่ น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี พรรคไทยสร้างไทย 44,507 คะแนน

               47. เขตหนองแขม ได้แก่ นายนวรัตน์ อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย 29,996 คะแนน

               48. เขตหนองจอก ได้แก่ นายณรงค์ รัสมี พรรคพลังประชารัฐ 26,542 คะแนน

               49. เขตหลักสี่ ได้แก่ นายตกานต์ สุนนทวุฒิ พรรคเพื่อไทย 15,101 คะแนน

               50. เขตห้วยขวาง ได้แก่ นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล พรรคเพื่อไทย 11,120 คะแนน

               ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งได้ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

               อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้งหรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook