Logo
 
 
    1     2  

มัลติมีเดีย >> สื่อประชาสัมพันธ์
วีดีทัศน์

วันที่ 2 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน881คน)

วีดีทัศน์ เรื่อง "ผลเสียของการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง"
 
 
 
 
 
วีดีทัศน์ เรื่อง "นำชมรัฐสภาไทย"
 
 
 
 
 
ภาพยนตร์วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย ชุดเก่า
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook