Logo
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร คู่มือและสื่อการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 สำหรับวิทยากรจังหวัด วิทยากรเขตเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 27 พฤศจิกายน 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นนวัตกรรมเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบข้อหารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 20 พฤศจิกายน 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
การรายงานตัวของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส. 13)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 13 พฤศจิกายน 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญร่วมประกวด “แนวคิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการให้บริการดิจิทัล และอำนวยความสะดวกในกระบวนการเลือกตั้งให้กับประชาชน” ส่งผลงานภายใน 30 พ.ย. 2565
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
เงินบริจาคให้พรรคการเมืองประจำเดือนสิงหาคม 2565
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 5 - 6 พฤศจิกายน 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดสัมมนาขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองคุณภาพ 4 ภาค
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบข้อสอบถาม “พรรคก้าวไกล” ในการปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศฯ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยให้มีความเชี่ยวชาญ
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook