Logo
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   ข่าว/กิจกรรม
   ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   ประกาศผลการเลือกตั้ง
   ติดต่อเข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อย่างไม่เป็นทางการ)
26/05/2565
อ่าน 23 ครั้ง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก
24/05/2565
อ่าน 26 ครั้ง
การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
20/05/2565
อ่าน 32 ครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
18/05/2565
อ่าน 21 ครั้ง
ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 16
28/04/2565
อ่าน 38 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
07/04/2565
อ่าน 42 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
07/04/2565
อ่าน 36 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเลือกตั้งใหม่
05/04/2565
อ่าน 33 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
05/04/2565
อ่าน 34 ครั้ง
เตรียมความพร้อมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
30/03/2565
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๙ แทนตำแหน่งที่ว่าง
30/03/2565
อ่าน 41 ครั้ง
เตรียมความพร้อมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
29/03/2565
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
28/03/2565
อ่าน 40 ครั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 27 มีนาคม 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
25/03/2565
อ่าน 50 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
24/03/2565
อ่าน 44 ครั้ง
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 50
22/03/2565
อ่าน 77 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง
16/03/2565
อ่าน 58 ครั้ง
แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
15/03/2565
อ่าน 49 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่
14/03/2565
อ่าน 46 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
14/03/2565
อ่าน 39 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook