Logo
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
26/09/2565
อ่าน 1 ครั้ง
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
15/09/2565
อ่าน 4 ครั้ง
โครงการพัฒนายุวชน ศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๗
06/09/2565
อ่าน 12 ครั้ง
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
31/08/2565
อ่าน 9 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
05/08/2565
อ่าน 16 ครั้ง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
04/08/2565
อ่าน 22 ครั้ง
คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
03/08/2565
อ่าน 26 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เอกการบริหารการปกครองท้องที่
02/08/2565
อ่าน 17 ครั้ง
หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ สนง.กกต. พ.ศ. ๒๕๖๕
26/07/2565
อ่าน 31 ครั้ง
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12/07/2565
อ่าน 26 ครั้ง
มหาวิทยาลัยโลโยล่า (Loyola University) มลรัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
08/07/2565
อ่าน 27 ครั้ง
โครงการต้นแบบประชาธิปไตย
05/07/2565
อ่าน 31 ครั้ง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก
24/05/2565
อ่าน 59 ครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
18/05/2565
อ่าน 43 ครั้ง
ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 16
28/04/2565
อ่าน 64 ครั้ง
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 50
22/03/2565
อ่าน 135 ครั้ง
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ
07/03/2565
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
อ่าน 110 ครั้ง
ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยและได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
11/02/2565
คณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
08/02/2565
นักศึกษา พตส. 12 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
17/12/2564
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook