Logo
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 16
28/04/2565
อ่าน 14 ครั้ง
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 50
22/03/2565
อ่าน 40 ครั้ง
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ
07/03/2565
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
อ่าน 55 ครั้ง
ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยและได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
11/02/2565
คณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
08/02/2565
นักศึกษา พตส. 12 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
17/12/2564
คณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11)
07/08/2563
อ่าน 290 ครั้ง
นักศึกษา กศน. อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
06/08/2563
อ่าน 266 ครั้ง
นักยุทธศาสตร์ชาติและการป้องกันสงครามจิตวิทยาในโลกดิจิทัล (Hybrid War Fare & Digi Cyber War) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
09/07/2563
อ่าน 305 ครั้ง
สรุปข้อมูลการให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาดูงานแก่ผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
22/05/2563
อ่าน 301 ครั้ง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
11/03/2563
อ่าน 404 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา พนง.ส่วนตำบล พนง.จ้าง ประจำปี 2563
06/03/2563
อ่าน 269 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
03/03/2563
อ่าน 306 ครั้ง
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตามรอยพ่อสุ่วิถีพอเพียง
25/02/2563
อ่าน 274 ครั้ง
โครงการอบรมเยาวชนเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นและทัศนศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน โดยเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่
14/02/2563
อ่าน 289 ครั้ง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
04/02/2563
อ่าน 446 ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
03/02/2563
อ่าน 206 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
30/01/2563
อ่าน 363 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563
29/01/2563
อ่าน 229 ครั้ง
กศน.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
28/01/2563
อ่าน 380 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook