Logo
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
07/04/2565
อ่าน 23 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
07/04/2565
อ่าน 25 ครั้ง
เตรียมความพร้อมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
30/03/2565
เตรียมความพร้อมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
29/03/2565
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 27 มีนาคม 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
25/03/2565
อ่าน 36 ครั้ง
แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
15/03/2565
อ่าน 36 ครั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 13 มีนาคม 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
10/03/2565
อ่าน 44 ครั้ง
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook