Logo
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อย่างไม่เป็นทางการ)
26/05/2565
อ่าน 75 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเลือกตั้งใหม่
05/04/2565
อ่าน 75 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
05/04/2565
อ่าน 83 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๙ แทนตำแหน่งที่ว่าง
30/03/2565
อ่าน 83 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
28/03/2565
อ่าน 92 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
24/03/2565
อ่าน 78 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง
16/03/2565
อ่าน 101 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่
14/03/2565
อ่าน 83 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
14/03/2565
อ่าน 71 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีเลือกตั้งใหม่)
09/03/2565
อ่าน 78 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
08/03/2565
อ่าน 87 ครั้ง
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook