Logo
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์
   วารสาร
   VDO
รายการมัลติมีเดียล่าสุด
แนะนำศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อ่าน 116 ครั้ง
วีดีทัศน์การเลือกตั้งท้องถิ่น
อ่าน 171 ครั้ง
บทบาทหน้าที่ กกต. ปี 2562
อ่าน 418 ครั้ง
ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ชาติไทยจากสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์
อ่าน 171 ครั้ง
การ์ตูน Animation
อ่าน 6241 ครั้ง
วีดีทัศน์การเลือกตั้งท้องถิ่น
อ่าน 102 ครั้ง
ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ชาติไทยจากสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์
อ่าน 81 ครั้ง
คู่มือประกอบการเข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
วีดีทัศน์
อ่าน 894 ครั้ง
สื่อเรียนรู้ปี 2557
ภาพยนตร์วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย ชุดเก่า
วีดีทัศน์เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย "จากสุโขทัยสู่รัตนโกสินทร์"
หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
วีดีทัศน์กว่าจะเป็นเมืองประชาธิปไตย
หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
วีดีทัศน์ เรื่อง "นำชมรัฐสภาไทย"
วีดีทัศน์ วีดีทัศน์ เรื่อง "ผลเสียของการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง"
ความเป็นมาศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
แนวความคิดหลักศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
รูปแบบการนำเสนอภายในศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook