Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
ศรก.1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ

วันที่ 20 เม.ย. 2560

ศรก.1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ระหว่างวันที่ 20 -21 เม.ย. 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยวิทยากรจาก ศรก.1 จัดฐานการเรียนรู้การเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย มีเยาวชนเข้ามาเรียนรู้ตลอดทั้งวัน แบ่งเป็นวันละ 12 รอบ รวมสองวัน 24 รอบ รวม 800 คน

และได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือก ดาว เดือน ของการเข้าค่ายพักแรม จนแล้วเสร็จ

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook